Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Set og Sket 2020

Set og sket i sognene 2020

Set og sket i sognene fortsat

Fredagstræf

Efter en længere pause var der Fredagstræf igen d. 21. august - denne gang tog Fredagstræf ud i Vildmarken  - nærmere bestemt skoven bag Humlum Kirke.

Der var aktiviteter i skoven, mad på bål/grill og en afslutning i Humlum Kirke


Tanzania-aften

Sognepræst Jan Bjerglund har deltaget i en studietur til Tanzania arrangeret af Danmission.

Han besøgte han den lutherske kirke i de 3 stifter, som Danmission samarbejder med. Tirsdag d. 19. august fortalte Jan om besøg i små kirker med bliktag, om musik og smuk afrikansk korsang, mødet med varme og imødekommende mennesker, kørsel med landrover på hullede veje, om safaritur og smuk natur.

Kvinder der synger i Afrika


Musikgudstjeneste Humlum Kirke 16. august

Det blev en gudstjeneste fyldt med sang og musik og musikken vekslede med fællessalmer og refleksioner over aftens temaer: Drømme og Længsler – sommer, tid og evighed.

Kloster Kammerkor

Stemningen blev slået an af Kloster Kammerkor under ledelse af Erla Thórólfsdóttir.

Der var lagt op til en smuk og alsidig sommeraften i musik, sang og ord. Sognepræst Jan Bjerglund var liturg.


Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring langs Kilen til Ølby Præstegård

Søndag 26. juli 13.00 – ca. 16.30

Pilgrimsvandringen gik fra Voldhøj Kirke over Kilen til Ølby. Den startede i Voldhøj, gik via Kilen med stop i haven til Ølby præstegård og sluttede i Voldhøj. Pilgrimsvandringen var på 7 km.


Pilgrimsvandring ved Kjærgård Mølle og i Klosterheden

Søndag 21. juni kl. 19.00 – ca. 21.30

Resen Kirke

Pilgrimsvandringen gik fra Resen Kirke igennem Klosterheden og langs Kilen tilbage til Resen Kirke.

Vandringen gik igennem skoven forbi Kobbelhøje og andre gravhøje. Derudover igennem lyngbakker, hvor den gamle oldtidsvej stadig er synlig som en hulvej i landskabet. Der var smuk udsigt over Kilen. Vandringen var ca. 7 km.


Præsteindsættelse

Søndag den 21. juni blev Trine Savannah Perbo indsat som sognepræst i Resen-Humlum Sogne af Provst Birgitte Krøyer.

Det foregik i Humlum kirke, hvor der efterfølgende var bobler og kransekage til menigheden.

 


Tegning over Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde og Menighedsmøde

Blev afholdt tirsdag d. 9. juni kl. 19 i Kirkehuset. Her fik du indflydelse på din kirkes liv i fremtiden. Der blev informeret om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i vores lokalsamfund. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.

Dagsorden for mødet:
-Menighedsrådets opgaver/arbejde de seneste 4 år.
-Menighedsrådets opgaver i de kommende 4 år.
-Information om menighedsrådsvalget den 15. september 2020.
-Regnskab 2019.
-Status på budget 2021.
-Eventuelt

På menighedsrådets vegne
Finn Skaarup, formand


Morgensang

Tirsdag d. 2. juni kunne vi atter samles til morgensang.

Vi sang sommersange og salmer


Prædiken ved Jan Bjerglund til langfredag

”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig”, råber Jesus på korset. Det er frygtelige ord. De mest frygtelige ord, der nogensinde er sagt.

Ja, det er meget værre, end selv han havde forestillet sig. Han bliver forladt af Gud selv. Han bliver drevet ud i ensomheden - ud i meningsløsheden – helt derud hvor kun mørket råder – han er helt forladt.

Meningsløsheden

Her i denne gudsforladthed viser det sig, hvor langt Jesus som Guds søn måtte gå for at dele menneskers vilkår. Han er dér, hvor mennesker i den yderste nød er. Dér hvor et menneske mister det kæreste, det har, sin elskede, sine børn, sit helbred, sit liv og der hvor man er alene i angsten for at miste. Dér hvor spørgsmålet efter mening ingen mening giver. Der man med al god ret synes at kunne vende sig bort fra Gud.

Men Jesus vendte sig ikke bort fra Gud, midt i denne gudsforladthed råber han til Gud. Selv dér hvor Gud tier, nægter han at forlade Gud.

Jesus baner vej gennem meningsløsheden

Jesus har været i den absolutte meningsløshed og gudsforladthed. Det udtrykker hans råb på Golgatha ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig”. Men han gik ind i denne meningsløshed og gudsforladthed for at bane en vej for os igennem meningsløsheden. Han baner vejen ved at han nægter at forlade Gud. Derved viser hans sande menneskelighed sig, men déraf kommer også bekendelsen af ham som Guds søn.

Intet menneske skal råbe alene

For Jesu lidelse og død betyder, at Gud nu tager de lidendes parti, for nu har han selv været iblandt dem. Det gør han ikke ved at svare på vores råb om mening: ”Hvad er meningen med, at dette skulle ske for mig?” – som vi nogen gange har lyst til at råbe. Men Gud går i Jesus Kristus selv ind i det meningsløse. Og det gør han for at intet menneske skal råbe alene og være alene, sådan som Jesus råbte alene.

Vi er ikke forladt af Gud

Gud giver ikke nogen mening til det som virkelig er meningsløst. At vi mister det, som står os nærmest. At miste et barn, at livet ikke hænger sammen og ikke går op. Hvorfor vi bliver ramt af denne sygdomskrise.

Men det gode budskab på Langfredag er, at det meningsløse nu også har fået et rum i Gud. Gud har taget det meningsløse til sig. Gud har i Jesus Kristus været i meningsløsheden for at vi ikke skal være dér alene, for at vi ikke som Jesus skal råbe: ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig”.

Gud er hos os

Korsets gode budskab er, at vi får bekræftet vores forbindelse til Gud. Vi får at vide, at dér hvor vi er, dér er Gud også. For uanset hvad der sker for os, uanset hvor vi kommer hen i vores liv, så har Gud også været dér i Jesus Kristus.

Stedfortræder – træde for!

Jesus bliver nemlig vores stedfortræder. Stedfortrædelse kommer til at betyde, at Jesus træder for – dvs. han går foran på steder, hvor vi ellers skulle være gået alene. Han træder for – for os.

Tænk blot på, hvor Jesus ifølge evangeliernes udsagn var tilstede. 

Han gik omkring blandt mennesker:

I dagligdagen – hvor han så og forstod mennesker

Ved måltidet – når han brød brødet

Ved festen – når han gjorde vand til vin

I forbindelse med sygdom – når han helbredte de syge

I smerten – i Getsemane have

I lidelsen – da han blev taget til fange, pisket og hånet.

I gudsforladtheden på korset.

I døden

I helvede – da han nedsteg til dødsriget

I opstandelsen – da han gjorde død til liv

Når vi tænker på disse steder, hvor Jesus var tilstede, så bliver pointen klar:

Alle disse steder har Gud været i Jesus Kristus, for at vi som mennesker ikke skal kunne komme steder, hvor Gud ikke også har været, hvor Gud ikke også er – ikke engang i lidelsen, gudsforladtheden, døden eller helvede.

Vi kan nøjes med at følge i hans fodspor

Jesus træder skridtene for os. Vi kan nøjes med at følge i hans fodspor. For uanset hvor vores liv bringer os hen, har Jesus også været dér.

Ja, også i opstandelsen gik han foran os, for at give os håbet om, at Gud i Jesus Kristus og hans historie har gjort verden og os til en del af sig selv. Samlet den og os op i sig og hentet den tilbage til sig.

Derfor kan vi også sige, som Jesus til slut sagde på korset: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd”. Gud bærer os i sine hænder, og hans fødder baner vejen for os. Det er vor håb og vor trøst.

Og derfor kan vi ønske hinanden en god påske.

Amen.

 

Der er i denne tid ingen gudstjenester i Resen og Humlum Kirker. Sådan må det være i denne tid, hvor vi passer på hinanden ved at holde os hver for sig. Men hver morgen og aften ringer kirkeklokkerne dog. De ringer for at ønske os en god morgen, og de ringer, når dagen er ved at være slut for at minde os om at se tilbage på og tænke over den dag, der er gået. Hvad har vi at være taknemmelige for? Hvad har givet mig bekymringer? Hvad har gjort mig urolig og måske bange? Hver dag lyder igennem kirkeklokkerne kirkens budskab ud over Resen, Humlum og Bremdal. De plejer at kalde os til kirke, men i disse tider kalder de os til besindelse, bøn og refleksion. Men ikke mindst fortæller kirkeklokkernes klang, at vi ikke er alene. Gud er med os midt i det hele. For ringningen afsluttes med bedeslagene. De 9 bedeslag - eller rettere de 3x3 bedeslag. For det er 3 klokkeslag for Gud Fader, der er vores skaber og ham der også holder os oppe i dag. Det er 3 slag for Jesus Kristus, Guds søn der er vores frelser og vores bror, der følger os på vejen. Og det er 3 slag for Gud Helligånd, der giver os trøst, vejledning og håb midt i en svær tid. Lyt til klokkerne fra kirkerne, for her lyder kirkens budskab stadig.

Jan Bjerglund, sognepræst


Sogneaften

Onsdag den 11. marts fik vi besøg af Niels Johansen, salmedigter og fhv. præst.

Aftenens emne: ”Mormors dyne var udstoppet med hele høns”

Billede Niels Johansen

Husker du tyngden af den tunge, røde dyne, der duftede køligt af viktualiekælderens søde æbler, saltet flæsk og overskud af kærlighed? Tilbage til halvtresserne. Til første skoledag. Til danselærerindens: Kvik, kvik, slow! Til skolemadens våde konfektrosiner. Til skolebilletten til Paradis.

Niels Johansen læste og genfortalte fra sin bog ”Som himlen og havet – af drengens billedbog”.

 


Morgensang

Tirsdag den 3. marts var der atter morgensang i Humlum Kirke.

Dagens emne: En kedsom vinter gik sin gang.

Der var efterfølgende morgenkaffe i kirkehuset.


Spaghettigudstjenste

Onsdag den 26. februar var der atter spaghettigudstjeneste i Humlum kirke. 

Dagens emne: Guds lys – livets lys

Guds lys skinner på os – sådan som vi er – om vi fejler eller er perfekte.

Kirkekoret medvirkede som forsangere og de sang også to sange om, at Gud lyser på vor vej.

Alle børn i kirken spillede rytmeinstrumenter på to børnesange og alle fik et tryllelys med hjem. 


Fastelavn

Søndag den 23. februar var der stor fastelavnsgudstjeneste i Bremdal Aktivitetscenter. 225 deltog. Kirkekoret og et band medvirkede og begge præster Annemette og Jan medvirkede også. En skøn eftermiddag med gudstjeneste, tøndeslagning, præmier til bedste udklædte og fastelavnsboller og drikkelse.


Sogneaften 20. februar

Kristine Frøkjær, der blandt så meget andet også er organistvikar i Resen og Humlum indimellem, fortalte om sit liv som billedkunstner og musiker, men også om sin vej ud af et stigende alkoholmisbrug. Hun siger selv om sit misbrug: ”Jeg var den pæne pige, der gemte mig bag gardinerne og dulmede mig med rødvin”. Siden 2002 har Kristine levet som ædru og har lært at stå ved sig selv som sådan. 

En aften, hvor hun også fortalte om sine billeder og sine egne sange, og der blev også plads til et par fællessange.

Billede af Kristine Frøkjær    Malerier

 

Malerier    Malerier

 

Malerier    Malerier


Morgensang

Tirsdag den 4. februar blev der afholdt morgensang i Humlum Kirke.

Emne: Kyndelmisse – Lysets komme

Efterfølgende rundstykker.


Fredagstræf er for børnefamilier.

Fredag den 31. januar mødtes en flok familier i Kirkehuset i Humlum.

Kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Nygaard lavede en aften med sange og aktiviteter om Kyndelmisse.

Tante Adante  Tante Adante


Improvisationskoncert

Intet orgel er for lille – eller for stort!, siger Torben Krebs, som gæstede Humlum Kirke onsdag den 29.01.20. ”Programmet” af improvisationer baseres på temaer blev udtrukket undervejs under koncerten. Inden koncertens begyndelse havde publikum mulighed for at notere et temaønske eller en salme / sang fra salmebogen eller Højskolesangbogen, hvorefter udvælgelsen foregik ved lodtrækning! En koncert med stor underholdningsværdi - vi hørte bla. Jeg ved en lærkerede i jazzudgave, vintertema, forårstema og der var også "besøg" af Buxtehude med Nu går solen sin vej!

Torben Krebs

Torben Krebs (f. 1965) er uddannet ved Det fynske Musikkonservatorium hos Bo Grønbech, Jesper Madsen og Ulrik Spang-Hanssen med højeste karakter ved Kandidateksamen i 1990.

Foruden sit aktive musikervirke har Torben siden 2010 været ansat som Kirkeministeriets Orgelkonsulent for Vestdanmark, hvor han har til funktion at rådgive menighedsråd i sager af orgelmæssig karakter. Torben har sit daglige virke som organist og kantor ved Thomas Kingos Kirke i Odense.


Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 22. januar blev kirken fyldt op af børn og deres forældre. Emnet var Jonas og hvalen. Næsten alle børnene turde at kravle igennem hvalens mund og være i dens mave sammen med fisk, som i dette tilfælde var udlevering af saltfisk. 

Spaghettigudstjeneste    Spaghettigudstjeneste Jonas i Hvalen

 

Spaghettigudstjeneste Jonas og Hvalen    Spaghettigudstjeneste Jonas og Hvalen


Sogneaften

Vestjyder kan lide at handle, og indtil andelsbevægelsen revolutionerede dansk landbrug var Danmarks primære eksportartikel levende stude og heste. Museumsinspektør på Holstebro Museum Esben Graugaard fortalte på dette års første sogneaften den 16. januar 2020 om kendte vestjyske studegårde og handelsfamilier, som efter studehandelens frigivelse i 1788 blomstrede op. Mest kendt blev Breinholt-slægten fra Breinholt i Humlum sogn. Der fortaltes også om Hagen Jørgensen til Tangsgård og kendte handels-folk med navne som Bjerre, Villemoes, Ladefoged og Overgaard til Hindsels på Thyholm. Foredraget gav en skitse af de vestjyske drivveje, færgesteder som Oddesund og de gamle drivejsskroer. 

Maleri    

I foredraget blev der også fortalt om danske bønder som slog sig ned i London og New-castle som kreaturkommissionærer i 1800-tallets sidste årtier. Til sidst blev der afrundet med historien om den sidste store danske kreaturkommissionær: Ivar Lundgaard. Foredraget var også et bidrag til at placere Vestjylland centralt i en international verden, langt væk fra de sædvanlige billeder af en region i periferien. Det var her, det skete!

Billede af foredrag


Morgensang

Tirsdag den 7. januar blev årets første morgensang afholdt.

Emne: I sne står urt og busk i skjul... eller gør de? 

Vi sang sange og salmer om vinteren, som den var engang - og måske i dag!


Hellig Tre Kongers arrangement

Maria og Julie har været i Tanzania som volontører udsendt af bl.a. Struer Provsti. De har været på Bibelskolen i Mwanza, hvor de bl.a. har hjulpet med engelskundervisning og musikundervisning, men de har også bare været sammen med eleverne - snakket og spillet sammen. De fortalte om deres oplevelser efter frokosten i Kirkehuset, hvor der blev serveret tanzanianske specialiteter.

Billede af Foredrag

Hvert år i forbindelse med Helligtrekonger holder vi et arrangement med fokus på ydre mission og på kirken i andre dele af verden. Det er Folkekirkens Voksenarbejde og Indre Mission, der står for frokosten og det praktiske arrangement. Julie og Maria har været udsendt i tilknytning til Danmission, så der var indsamling hertil.