Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Set og Sket 2018

Juleaften 

Gudstjenesterne juleaften var for både børn og voksne. Vi sang de kendte julesalmer, hørte juleevangeliet og mærkede sammen stemningen i de fyldte kirker med juletræ og lys.

Der var således ikke en særlig børnegudstjeneste juleaften, men dog et lille indslag under julegudstjenesten særligt rettet mod børnene.

Alle børn fik en julekugle med hjem til juletræet!

Skolejul

Torsdag den 20. december kom Humlum skole, Resen Friskole og Bremdal skole til julegudstjenester i hhv. Humlum og Resen kirker.

I alt 4 julegudstjenester: en tjeneste v/Thorkil Lundberg og 3 tjenester v/ Jan Bjerglund. 
En klasse fra Bremdal skole underholdte med emnet "Lille store verden" til de første to gudstjenester i Resen Kirke.
 
   
 
 


Juleafslutninger

På tre hverdage igen her i december måned havde Resen - Humlum Kirker besøg af daginstitutionerne

Fuglereden Bremdal, Resen Natur Børnehave, Humlegården Humlum plus dagplejerne fra Humlum.

Årets juleafslutninger var fyldt af mange glade børn, som hørte om julens røde tråd.

Jan Bjerglund brugte rekvisitter til fortællingen om julen. Der blev sunget sange og salmer bl.a. med fagter.

Føniksgården, Bremdal var også forbi kirken en dag.

 

Juleskovtur

Tirsdag den 19. december var 61 fra menighedsråd, medarbejdere og frivillige – med ægtefæller/ledsagere samlet til den årlige og traditionelle, hyggelige og stemningsfulde Juleskovtur for Resen-Humlum og Thyholm pastorater.


De 9 Læsninger

Kirkekoret medvirkede med en fem sange til årets De 9 Læsninger den 9. december i Resen Kirke. Der var seks fællessange med advents- og julesalmer. Lokale læste de smukke tekster om skabelse, profeti og Jesu fødsel, om hyrderne og de hellige tre konger

Børn fra Resen friskole gik Ludiaoptog og dermed var de med til at gøre aftenen og højtidelig og en smuk optakt til julen.

Der blev samlet ind til Kirkernes Julehjælp


Julekoncert

Side by Side og Resen-Humlum Kirkekor var med til at danne optakten til advents- og juletiden ved den stemningsfulde julekoncert i Humlum Kirke tirsdag den 27. november. Kirken var fyldt op med over 150 inkl. sangere. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Kirkehuset.

Der blev samlet ind til Kirkernes julehjælp. 

   

Minikonfirmandafslutning

Søndag den 25. november kl. 14.00 blev der afholdt minikonfirmandafslutning i Humlum kirke for alle minikonfirmanderne fra Humlum Skole og Resen Friskole. Deres forældre og bedsteforældre var inviteret med. Minikonfirmanderne havde været med til at forberede gudstjenesten.


Sogneaften

Onsdag den 21. november var der sogneaften i Kirkehuset ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær, Lemvig.

Mange tog chancen og drog over Atlanten for at få en ny og bedre tilværelse i "Guds eget land". Da også den danske udvandring til Amerika eksploderede i anden halvdel af 1800-tallet, foretrak mange at samles med landsfæller i danske kolonier. Hurtigt opstod diskussionerne dog, om man skulle kæmpe for at holde fast ved dansk sprog og kultur i det nye land og i hvor høj grad, man skulle tilpasse sig og blive amerikaner.

 I foredraget fortalte Hans Nørkjær et par blade af den danske udvandrings historie og kastede et par lyskegler ind over diskussionen om arv, tradition og kulturel identitet.

 


 

 

Gudstjeneste, Menighedsmøde og brunch i Humlum Kirkehus.

Søndag den 18. november kl. 9.00 – 12.00.

Udover at alle menighedsrådsmøder er offentlige er det obligatoriske menighedsmøde en god anledning for menighedsrådet til at være i dialog med hele menigheden om det arbejde der pt foregår og de planer der er for den kommende periode. I år faldt menighedsmødet sammen med at dette menighedsråd har været i gang i halvdelen af indeværende periode. Godt tidspunkt at gøre lidt status.

Udover status på regnskaber og budgetter var der på dette menighedsmøde særligt fokusere på følgende områder:

·         Renovering af Resen kirke.
Vi er nu klar til forberedelserne af renoveringen som skal foregå primo 2020 – Der blev på menighedsmødet redegjort for hvad planerne går ud på!

·         Helhedsplan for kirkegården i Humlum.
Vi er i gang med at lave en helhedsplan for Humlum kirkegård, hvor vi med assistance fra en landskabsarkitekt, kigger på kirkegårdens udvikling i årene fremover, hvor der bl.a. tages højde for ændrede begravelsesformer. Landskabsarkitekt Lilly Ravn kom og præsenterede det færdige oplæg, som menighedsrådet efterfølgende skal tage stilling til.

·         Status.
Vi gav en status på arbejdet det forgangne år og planerne for det kommende år. Vi har bl.a. valgt at have fokus på det meget store frivillige engagement der er i og omkring vore kirker. På menighedsmødet blev der givet en status på første ”frivillighedsfest” som blev afholdt 08. november.

 


Fredagstræf


Frivillighedsfest

Torsdag den 8. november blev der afholdt ”frivillighedsfest” for alle frivillige i kirkehuset i Humlum Kirkehus.

Der foregår mange aktiviteter i og omkring Resen og Humlum Kirker.

Dette er kun muligt, fordi vi har dygtige medarbejdere, og fordi rigtig mange yder en frivillig indsats.

Vi vil gerne arbejde for, at vores fælles Folkekirke bygger arbejdet på gode, langvarige traditioner. Samtidig er vi opsatte på at udvikle aktiviteter mm., så de er tilpasset nutidige og fremtidige ønsker og behov.

Vi er som Folkekirke afhængige af at have mange frivillige for at kunne gennemføre alle de aktiviteter, som vi ønsker. Vi har heldigvis mange frivillige, men vi vil gerne have mange flere.

ALLE kan være frivillig, og hvor meget tid du vil bruge på det er helt op til dig selv. Ofte vil man som frivillig selv få stor udbytte af at være med!

 

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 7. november kl. 17 var næsten 100 børn, unge og voksne samlet i Humlum kirke. "Set og elsket" - om velsignelse var den røde tråd igennem hele børnegudstjenesten.

Hugo kom forbi og fortalte om sin mor, som ofte svare ham på hans spørgsmål, uden at hun har hørt efter - fordi hun er langt væk i pc'en! Det betyder så meget, at vi alle bliver set og elsket. Gud velsigner os alle og han ser og hører os. Vi sang to salmer og en kanon: "Han er med os alle dage" og alle i kirken lærte de tre "Amen" efter velsignelsen. Det lød så smukt med bl.a. børnestemmer.

Der blev foldet og klippet flotte kors og de blev dekoreret efterfølgende.

I Kirkehuset var der ikke stole nok, så klapstole fra selve kirken måtte i brug. Det er så herligt :-) 

     


Sogneaften

Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og endelig sognepræst. ”Jo ældre man bliver, desto mere klart kan man se sit liv i bakspejlet. Jeg finder ud af, at jeg ikke har nået meget i kraft af mig selv.  Er livsplanlægning i virkeligheden et rent lotterispil? Under alle forhold er det påvirket af mange andre menneskers beslutninger. Men det gælder om at være klar og at turde”, siger Ivar Brændgaard.

Ivar fortalte ved sogneaftenen onsdag den 31. oktober om nogle af de tilfældigheder og de mennesker, der har været med til at forme og påvirke hans liv, som. f.eks. en KFUM leder, der gav livet retning og nærede drengedrømmene. En uddannelse, som sprogofficer, der gav selvtillid, en stilling som højskoleforstander på Haslev Udvidede Højskole - direkte som nyuddannet teolog. En række tilfældigheder, der gjorde, at han blev sat i spidsen for TV Midt Vest, som dens første direktør.

Dette foredrag blev krydret med oplevelser og pudsigheder.


 

Busk gudstjeneste

Temaet for årets BUSK Gudstjeneste var "At være tegnet i Guds hånd". Gudstjenesten søndag den 28. oktober handlede om, at vi alle er skabt unikke og særlige. Det viser sig bl.a. i, at vi hver især har vores helt eget fingeraftryk forskelligt fra alle andre menneskers på jorden. Verden er fyldt med mennesker med hvert deres fingeraftryk, og Gud elsker os hver især og holder os i sin hånd.

BUSK gudstjenesten er en årlig gudstjeneste for børn og deres familier. Resen-Humlum Kirker arrangerede den i samarbejde med KFUM spejderne. BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Spejderne var med til at forberede gudstjenesten og udsmykke kirken. Bl.a. fremstillede de en masse hænder, og der blev også lavet en meget stor hånd, hvorpå vi hver især skulle sætte vores eget unikke fingeraftryk.

Kirkekoret medvirkede også.

 


Sangaften

I Resen og Humlum bruger vi salmebogstillægget ”100 Salmer”. For at få lært og indsunget nogle af salmerne inviterede vi til en sangaften onsdag den 10. oktober.

Sognepræst Bettina Franch og organist Anne-Marie Helligsø fortalte os om salmerne.

Ved sangaftenen medvirkede også et ad-hoc voksenkor, der var sammensat til lejligheden. De havde indøvet og lært salmerne på forhånd og de sang også et par sange alene.


Dåbsjubilæum

Alle børn, der var blevet døbt for 5 år siden, blev inviteret til dåbstræf i Resen Kirke søndag den 7. oktober 10.30. Dåbsbørnene havde fået en personlig invitation til at deltage i gudstjenesten sammen med deres familier og faddere. Dåben bliver markeret og 5 års-dåbsbørnene fik en gave, nemlig bogen ”Nu skal I bare høre”.

Kirkekoret medvirkede og sang bl.a. ”Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er døbt” og ”Klap i hænderne af glæde”.

Efter gudstjenesten var der flødeboller til alle.


 

Spaghettigudstjeneste

På denne efterårsdag strømmede det ind i Humlum kirke med ca. 90 børn, unge, forældre og bedsteforældre, som havde taget imod invitationen til børnegudstjenesten.

Vand er så mange ting. Det slukker tørsten, det giver liv, det renser. Det er sjovt, men det kan også være farligt. På denne spaghettigudstjeneste hørte vi alle, hvordan det hænger sammen med dåben.

Vi sang dåbssalmer og hyacintløg blev sat i krukker og vandet af børnene. Spændende, om løgene springer ud inden næste spaghettigudstjeneste i november måned.

 

Høst

Søndag den 23. september var der høstgudstjeneste på samme tid i både Resen og Humlum Kirker. Det gav nemlig mulighed for at samles til en fælles brunch i Kirkehuset efterfølgende.

 Kirkerne var smukt pyntet op og der er tradition for at give en god høstgave i kirkerne. Der blev samlet ind til følgende formål:

Resen Kirke: Diakonhøjskolen, Møltrup Optagelseshjem, Parasollen i Struer, Sct. Nicolaitjenesten og KFUMs Soldatermission.

Humlum Kirke: KFUM Spejderne, Møltrup Optagelseshjem, Parasollen i Struer og Mission Afrika.

Derudover var alle blevet opfordret til at medbringe frugt, grønt, syltetøj, saft eller lignende. Dette blev båret ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse som et synligt billede på, at høstgudstjeneste handler om takke for alt det, som vi har fået givet.

Efter gudstjenesten var der dækket op til brunch i Kirkehuset i Humlum. Her var der også mulighed for at købe de ting, der tidligere er blevet båret ind i kirkerne. Kirkekoret underholdte med 5 sange. Der var fællessang og derudover en årstal-konkurrence rundt ved bordene!


 

Koncert

Søndag den 16. september i en fyldt kirke gav MandHatten koncert i Humlum Kirke.

Mellem måne og sol og mellem himmel og hav udfolder livet sig i naturens cyklus. Det er vores grundvilkår. Her udspilles mange slags forunderlige fortællinger og skæbner om mænd og kvinder som elsker, længes, håber, tvivler, danser, sørger og glædes.

Vokalgruppen MandHatten – 10 mænd uden noder, men med hat og engagement – tog publikum med på en musikalsk rejse ”mellem himmel og hav” med nordisk jazz, folketoner, danske og etniske sange.

 

 


Spaghettigudstjeneste

Emne: Nadver


Sogneaften

Torsdag den 5. september blev efterårets første sogneaften afholdt i Kirkehuset.

David Bugge, lektor på teologi ved Aarhus Universitet talte over emnet: ”Forundring fryder - fortælling og fantasi hos Martin A. Hansen, Jakob Knudsen og K.E. Løgstrup”.

Når ældre mennesker ser tilbage på deres skoletid, da lyder ofte skudsmålet om deres gamle lærer: “Han var en fantastisk fortæller!” Og det er næppe tilfældigt, at netop dette har fæstnet sig i erindringen. Fortællingen kan nemlig noget helt særligt. Den kan vække forundring, nære fantasien og udvide vores horisont.

Foredraget præsenterede tre skribenter, der på forskellig vis har reflekteret over fortællingens øjenåbnende karakter.


Fredagstræf

Fredag den 24. september var der fredagstræf i Kirkehuset, hvor børn og voksne mødtes for at spise sammen, have det hyggeligt sammen og lave noget sammen.

Denne gang kom KFUM Spejderne og lavede en række spejderaktiviteter sammen med os om Noas Ark. Der var spisning, hvor vi grillede på gasgrill. Der var kaffe,  saft og kage og derudover en kort afslutning i Humlum Kirke

    
    

Konfirmationsforberedelse

 

Torsdag den 23. august kl. 19.00 var der gudstjeneste og indskrivning for de kommende konfirmander i Humlum Kirke og i Kirkehuset. 


Musikgudstjeneste

Der var Aftenstemning i Humlum kirke - en aften om ”Gå i mørket med lyset” søndag den 19/8 kl. 19.30, hvor gudstjenesten blev fyldt med sang og musik. Musikken vekslede med fællessalmer og refleksioner med aftenens tema.

”Shine On” fra Holstebro deltog. Koret synger gospel og lovsang. ”Shine On” holder til i Holstebro, men har også medlemmer fra både Asp, Bremdal og Thyholm. Koret har eksisteret i ca. 15 år og er pt. en skøn flok på 15 kormedlemmer i alderen 25-50 år under ledelse af Randi Larsen.

Ved musikgudstjenesten var der også fællessalmer, så alle havde mulighed for at få rørt stemmerne.

Der var lagt op til en smuk og alsidig sommeraften i musik, sang og ord. Sognepræst Jan Bjerglund var liturg.

 

Her et glimt fra "Shine On's" generalprøve i Humlum Kirke


Sammen med plejehjemmet Rosengården fejrede vi friluftsgudstjeneste, dog inden døre pga. vejret. I år medvirkede sanger Amanda Malherbes. Hun har været tilhænger af klassisk musik fra barnsben og startede som korsanger allerede i en alder af 7 år. Amanda har sunget ved Struer kirke i over 10 år. Sognepræst Jan Bjerglund prædikede og Rosengården var vært ved kirkekaffen.


Pilgrimsvandring

Søndag aften den 1. juli mødte 41 op til sommerens første Pilgrimsvandring. Denne gang fra Humlum Kirke til Aa Mølle ved Remmerstrand.

Jan Bjerglund ledte aftenen med refleksioner over bl.a. salme 121 og 139 fra salmernes bog.

Turen gik fra Humlum Kirke med kort samling i kirken til Toftum med flot udsigt over Nissum Bredning mod tangen ved Thyborøn. Der blev vandret et stykke langs stranden og ad den gamle studevej til Aa Mølle ved Remmerstrand. Nogle af de frivillige fra møllelauget havde sat møllen i gang, og de fortalte om møllens historie og drift. Vandringen var på ca. 7 km.

Der var bustransport retur til Humlum Kirke.


Sogneudflugt
Vi startede lige efter gudstjenesten fra Humlum kirke søndag den 24. juni kl. 9. Vi kørte østpå over Holstebro og Skave, hvor der var formiddagskaffe på en rasteplads lige øst for Skave. Efter en kort pause fortsatte vi ad hovedvejen mod Viborg. Vi gjorde holdt ved den smukke – og forholdsvis nye kirke i Houlkær i udkanten af Viborg, hvor der kort blev fortalt om kirken.

Tjele Gods og ”den vidtløftige kvinde”

Turen gik herefter videre mod Tjele Langsø, hvor vi kørte forbi det sted, hvor Apple er ved at etablere et stort datacenter. Vi passerede kort efter Tjele Gods, hvor Marie Grubbe havde sin opvækst. Der blev fortalt om ”den vidtløftige kvinde”  -  og om bl.a. digteren og præsten Steen Steensen Blicher, som var meget optaget af historierne om hende. Det fortæller han om i ”Brudstykker fra en landsbydegns dagbog”.

 

Hvidsten Kro og ”æggekage”

Bussen fortsætte mod Hvidsten, hvor vi gjorde et større ophold på den berømte kro. Her spiste vi frokost. Der blev serveret æggekage og bacon et rigtig godt måltid ud fra den gamle fru Hviids opskrift. Kroen har nogle meget smukke stuer og et lille museum, som fortæller om ”Hvidstengruppens” skæbne. Vi fik en mand fra egnen til at fortælle om stedet og modstandsgruppen. Efter opholdet i Hvidsten gik turen til Spentrup kirke samt Blichers gravsted. 

 

Verdenskortet i Klejtrup

Kaffen kaldte. Derfor kørte vi til Klejtrup sø, hvor ”Verdenskortet” er placeret. Vi gik ude på kortet og nød den dejlige natur. Her fik vi vores medbragte eftermiddagskaffe med lækre lagkager. 

Efter en begivenhedsrig dagen gik turen igen vestpå, og vi var hjemme re ved Humlum kirke ca. 18.30.

 

 

Afskedsreception

 

                                       

Søndag 10. juni efter gudstjenesten kl. 10.30 i Humlum Kirke

Afskedsreception i Kirkehuset for Heidi med ”kransekage og bobler”.

                           

Tak til Heidi! Utroligt som tiden går hurtigt. Nu er det allerede et år siden, vi valgte Heidi Sun Nielsen som barselsvikar for Bettina Franch. Vi har jo efterhånden i menighedsrådet en del erfaringer med at indstille præster til ansættelse. Denne gang var det jo lidt anderledes, fordi vi ville få Bettina tilbage igen efter ca. 1 år.

Vi skulle have en vikar for et år. De første tanker, vi havde, var, er det muligt at finde en vikar, der kunne være en god og konstruktiv samarbejdspartner for Jan, samarbejde med menigheds-råd og øvrige ansatte, overtage de opgaver, der allerede var gang i, være en inspirerende og udfordrende prædikant, møde menigheden og gennemføre dåb, konfirmationer, vielser, begra-velser osv.

Ja – det var muligt! Vi var så heldige, at Heidi valgte at søge barselsvikariatet. Da vi havde hørt Heidis prøveprædiken med efterfølgende samtale, var det en nem opgave at blive enige om at indstille Heidi til stillingen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig, Heidi, for det snart forgangne år. Den måde, du er gået til opgaverne på, har på alle områder mere end levet op til vore forventninger – og de var store. Jeg vil gerne fremhæve dine prædikener til gudstjenesterne som både i form og ind-hold langt overstiger det, vi kunne forvente af en nyuddannet præst. Tusind tak for det!

Vi ønsker dig stort til lykke med dit job i Tjørring og ønsker dig og din familie alt muligt godt fremover.

Finn Skaarup, formand for menighedsrådet


Fredagstræf

Fredag 1 juni var der i fuld sol og sommer Fredagstræf foran Kirkehuset.

Der var grillmad, lege og aktiviteter. Og der var et løb om Kristi Himmelfart og Pinse med aktiviteter for både små og store. 

Det sluttede med aftensang i Humlum Kirke

Børn og voksne hyggede sig sammen med lege og snak.

 

Børnekirke


Provstigudstjeneste

 

I kirkens hjerte finder vi pinsen og derfor var det helt fantastisk at invitere til at fejre 2. pinsedag sammen med hele provstiet på den lille charmerende ø som kaldes for ’Limfjordens hjerte’. Med ansigtet rettet mod Venø Bugt, belyst af pinsesol og Ånd, blev der afholdt årets traditionsrige friluftsgudstjeneste under lovsang og bøn fra provstiets præster og børnekor.

Brødet kom ned fra himlen, da himlen mødte jorden.

Efter gudstjenesten var der mulighed for at købe lidt mad, vand og kaffe mv. – eller man kunne spise sin medbragte mad på plænen.

Der var gratis færgeafgang for fodgængere, hvis man stilte bilen på fastlandet og hoppede på Venøbussen på Venø færgeleje som transporterede alle kirkegængerne til provstigudstjenesten.

 

 

Marimba og Altphonekoncert

Kai Stensgaard jonglerede med både 4 og 6 køller hen over marimbaen ved koncerten i Resen kirke den 17. maj 2018, så koncerten var en oplevelse for både øjne og ører.

 

Den latinamerikanske musik ligger godt for marimbaen, så Kai Stensgaard spillede bl.a. argentinsk Tango og folkemusik fra Mexico. I de senere år er der skrevet både melodiøs og effektfuld musik for marimbaen, og koncerten bød på musik af bl.a. japanske komponister og af Kai Stensgaard selv.
 

Kai Stensgaard har igennem de seneste 20 år rejst verden rundt og marimbaen har
bragt ham til Europa, Japan, Taiwan, USA, Argentina, Chile og Puerto Rico, og i
14 stater i USA.

 

Kai Stensgaard har modtaget musikpriser og udgivet 7 CD'er, 2 DVD´er, en
lærebog i 6 kølle marimba teknik samt mange kompositioner for marimba, som nu
spilles af marimbaspillere over hele verden.

 


Konfirmation

Søndag den 6. maj og 13. maj var der konfirmationer i Resen - Humlum Kirke. Festlige gudstjeneste! 

Stort Tillykke til alle konfirmanderne.


St. bededagsaften

Aftenen før Bededag blev der afholdt en stemningsfuld aftengudstjeneste i Humlum Kirke. Der var levende lys og fakler op til kirken. Gudstjeneste havde fokus på bøn, stilhed og eftertanke ved Jan Bjerglund.

Kirkekoret medvirkede med tre sange.

Efter gudstjenesten blev der serveret varme hveder i Kirkehuset, og der var mulighed for en hyggelig stund sammen med bl.a. aftensange.


Sangaften 21. marts 2018

I Resen og Humlum bruger vi salmebogstillægget ”100 Salmer”. For at få lært og indsunget nogle af salmerne inviterede vi til en sangaften. Jan Bjerglund fortalte om salmerne og Anne-Marie Helligsø akkompagnerede på klaveret og informereret om diverse melodiforløb.

Ved sangaftenen medvirkede også et nyt ad-hoc voksenkor, der var sammensat til lejligheden. De havde indøvet og lært salmerne på forhånd og sang også tre sange for alle de andre.  


Minikonfirmandafslutning

Søndag den 11. marts var der minikonfirmandafslutningsgudstjeneste i Humlum Kirke for 3. klasse Bremdal skole og deres forældre, søskende og bedsteforældre.

Der var efterfølgende kage, kaffe og saft i kirkehuset.


Sogneindsamling 

Resen-Humlum Kirker deltog i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.

Det kan være svært at rumme, når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhederne. Men heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognene var det muligt at gå en rute ved sogneindsamlingen. Nye måder at yde hjælp til selvhjælp

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af f.eks. klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste.

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion.

Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand, og samtidig kan man firedoble sin høst.


Sogneaften 7. marts 2018

Steen Skovsgaard afholdte foredrag om sin tid som sognepræst i Gellerup, biskop i Lolland-Falsters Stift og sit phd. projekt om dommedag i islam og kristendom.

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn ved Aarhus. Her er ca. 2/3 muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: ”De fremmede her I altid hos jer” og ”Kristendom og Islam” og senest i bogen: ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?”. Steen Skovsgaard har – også efter han blev biskop - skrevet flere artikler og kronikker om aktuelle emner om mission og forholdet mellem islam og kristendom.

September 2017 påbegyndte han et phd. studium om dommedag i islam og kristendommen – en sammenlignende analyse, med særligt henblik på religionsmødet. I sit foredrag kom Steen Skovsgaard ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegjorde for hvilke forskelle, der er imellem kristendom og islam, herunder naturligvis synet på dommedag.

      


Koncert med Thyholmerkoret

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 blev der afholdt koncert med Thyholmerkoret i Humlum Kirke. 

Tillid - glæde – musikalitet er nogle af de ord, som holder koret sammen. Thyholmerkoret er et blandet kor på ca. 30 sangere, der kan fejre 40 års jubilæum i  marts 2018. Koret ledes af Anton Lyhne.
Korets mangfoldige repertoire er hovedsageligt hentet fra den danske sangskat. Inspirationen fra velklingende toner fra landene omkring os medfører af og til en ekstra udfordring for koret. Koret har aldrig vundet konkurrencer i hverken ind- eller udland, men de vinder mange sejre indadtil.

Der var også mulighed for fællessang ved koncerten, ligeledes spillede kirkens organist to koraler af Jesper Madsen og Max Reger.


Stort Til Lykke til Peder

Her billeder fra receptionen, bl.a. et billede med Peder med nogle af alle gaverne!


 

Fredagstræf 

Fredag 23. februar var der premiere på Fredagstræf for børnefamilier i Kirkehuset. Her oplevede godt 50 børn og voksne bla. Tante Andante for fuld udblæsning. Forud var der en lækker middag lavet af frivillige fra sognene. 

Det er tanken, at Fredagstræf skal være et tilbagevendende tilbud for børnefamilierne. 


DSUK Fotoudstilling i Kirkehuset i Humlum og Sogneaften

"I fremmed havn"

150-året i 2017 for de danske sømandskirker bliver fejres med en skøn fotoudstilling fra DSUK.

De 24 fortællende fotos fra de danske sømands- og udlandskirker af den prisbelønnede og anerkendte fotograf Tine Harden var i hele februar månedophængt i Kirkehuset. De kunne ses i dagtimerne.

Den 21. februar kl. 19:30 havde vi sogneaften, hvor valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne fra Bøvling fortalte om sin tid ved den danske kirke,Frederikskirken i Paris. At være dansk præst i Paris betyder, at man også er social attaché ved Den danske Ambassade og fængselspræst. Hun fortalte om, hvordan det er at bo og leve i Frankrig og om franske forhold. Og så berettede Marianne om at vende hjem til Danmark og om at blive præst i en valgmenighed, om det særligt grundtvigske og om de grundtvigske valgmenigheder.

 


Spaghettigudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 11. februar kl. 14.00 blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste i Bremdal aktivitetscenter.

Rigtig mange mødte op og gjorde eftermiddagen festlig. Heidi Sun og Jan Bjerglund medvirkede, samt Resen-Humlum Kirkekor med musikerne Christian og Jacob Helligsø på hhv. bas og Cajon og kirkens organist Anne-Marie på klaveret.

 

 

 

 

 

 

 


Kortræf

Lørdag den 27. januar blev der afholdt kortræf for Lemvig Provsti børnekor ved Sisse Skovbakke og Resen - Humlum Kirkekor ved Anne-Marie Helligsø.

En dejlig dag i kirkehuset med indlæring af 4 nye sange. 

Kortræffet sluttede med en minikoncert i Humlum Kirke, hvor de 4 sange blev sunget og korene sang også for hinanden. Familie m.fl. mødte op i kirken og der blev også tid til en kanon.

 


Sogneaften den 25. januar 2018

Nasi Habibi fortalte om sin barske fortid i Afghanistan, Pakistan og Iran, inden hun i 1999 flygtede til Danmark med sine dengang 3 børn. I dag er hun dansk gift og lever en tryg tilværelse i Fabjerg.

Hun fortalte om at blive tvangsgift som 16 årig med en ældre mand, om at måtte flygte flere gange pga. krig og terrorhandlinger.

Vi hørte også om de første svære år i Danmark. Det var en stærk personlig beretning. Nasi Habibi har udgivet selvbiografien ”Skæbnens spil”.


Konfirmandlejr 2018

I weekenden den 19. - 21. januar var de fleste af årets konfirmander samlet på konfirmandlejr på Rydhave Slots Efterskole. Alle samledes i kirkehuset fredag kl. 17.30 til pizza og blev derefter kørt med bus til efterskolen.
Fredag aften blev konfirmanderne sendt tilbage i historien. Løbet foregik ude i det fri og de skulle bl.a. synge med på munkenes sang. Lørdag formiddag blev der lavet altertavler over de gl. testamentlige tekster og over middag skulle konfirmanderne skabe videoer over lignelser fra det nye testamente.
Konfirmanderne fik også rørt sine stemmer i koret, som bl.a. skulle medvirke til gudstjenesten om søndagen.
Lørdag aften fik alle motion i skolens hal med en masse konkurrencer. Til sidst skulle de også spille lasergame.
Søndag samledes alle til gudstjenesten i Resen kirke. Her bestod prædiken af fremlæggelser om konfirmandernes altertavler og videoer.
Alle tog hjem - godt trætte!

 ​Hellig 3 Kongers søndag

Efter gudstjenesten den 7. januar var der frokost i Kirkehuset

Provstivolontørerne Tabita Tambjerg og Esben Munk Jensen fortalte om at være i Israel og Palæstina.

Esben og Tabita har oplevet, hvordan det er at være kirke både i Israel og i de palæstinensiske områder. De har stiftet bekendtskab med den kristne mission, som Israelsmissionen er involveret i.

Det er en tradition ved Resen-Humlum Kirker en gang årligt i forbindelse med Helligtrekonger at holde en dag med fokus på Ydre Mission. Det var KFUM og KFUK samt Indre Mission, der stod for det praktiske arrangement. Der blev samlet ind til Israelsmissionen.

 


Nytårsdag 2018

1. januar var der nytårsgudstjeneste i Resen Kirke kl. 14.

Heidi Sun Nielsen ønsker for år 2018, at taknemmeligheden må være i fokus. 

Efter gudstjenesten var der bobler og kransekage til alle og menighedsrådsmedlem Hanne Møller Kristensen ønskede alle et Godt Nytår.

​