Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Set og Sket 2017

Ønsk en julesalme

På årets sidste dag havde flere tænkt: ”Hvor er der mange gode julesalmer”, som jeg ikke har sunget længe". De tog chancen og kom denne Julesøndag til en lidt anderledes gudstjeneste, hvor menigheden ønskede og valgte salmerne. Ved gudstjenesten begyndelse blev der mulighed for at aflevere ønsker på julesalmer.

Det blev således en gudstjeneste med stor fokus på glæden ved at synge. Jan Bjerglund fortalte lidt om nogle af salmerne og der var også lidt nye julesalmer, som blev introduceret fra ”100 Salmer”.

Vi nåede 14 skønne julesalmer 

 


Juleaften 

Gudstjenesterne juleaften var for både børn og voksne. Vi sang de kendte julesalmer, hørte juleevangeliet og mærkede sammen stemningen i de fyldte kirker med juletræ og lys.

Der var således ikke en særlig børnegudstjeneste juleaften, men dog et lille indslag under julegudstjenesten særligt rettet mod børnene.

Alle børn fik en engel med hjem til juletræet!

 

 

 


 

Juleskovtur

Onsdag den 20. december var 61 fra menighedsråd, medarbejdere og frivillige – med ægtefæller/ledsagere samlet til den årlige og traditionelle, hyggelige og stemningsfulde Juleskovtur for Resen-Humlum og Thyholm pastorater.

 

 

 

Skole Jul

Onsdag den 20. december kom Humlum skole til Humlum kirke, hvor Jan Bjerglund ledte gudstjenesten. Det samme gjorde Jan i Resen Kirken, hvor Resen Friskole også kom til julegudstjeneste.

Heidi Sun Nielsen stod for de to gudstjenester for Bremdal skole i Resen Kirke, hvor en klasse fra Bremdal skole underholdte alle. 

 

 

 


Juleafslutninger med børnehaver og dagplejere

På tre hverdage igen her i december måned havde Resen - Humlum Kirker besøg af daginstitutionerne

Fuglereden Bremdal, Resen Natur Børnehave, Humlegården Humlum plus dagplejerne fra Humlum.

Årets juleafslutninger var fyldt af mange glade børn, som hørte om julens røde tråd.

Jan Bjerglund brugte rekvisitter til fortællingen om julen. Der blev sunget sange og salmer bl.a. med fagter.


De Ni Læsninger

Søndag aften den 10. december var mange samlet til De 9 Læsninger i Resen kirke.

Kirkekoret medvirkede med en række sange. Derudover var der fællessang med advents- og julesalmer. Lokale læste de smukke tekster om skabelsen, profetien og Jesu fødsel, om hyrderne og de hellige tre konger.

Børn fra Resen Friskole gik luciaoptog og dermed var de med til at gøre aftenen højtidelig og en smuk optakt til julen.

Der blev samlet ind til Kirkernes julehjælp

Her sangene om Skabelsen og Fødslen

 

Her sangen om Hyrderne

 

Her sangen om De Tre Visemænd

 

 


Julekoncert

Koret ”Side By Side” kom traditionen tro til Humlum Kirke torsdag den 30. november for at holde julekoncert. Ligeledes medvirkede også kirkens børne- ungdomskor og organist Anne-Marie Helligsø.

"Side by Side" sang gamle og nye julesalmer og -sange med spændende kompositioner. Side By Side ledes af dirigent Sisse Skovbakke.

Kirkekoret startede aftenen med at synge i profession. Derudover sang koret tre julesange og fællesnumre med "Side by Side".

Der blev ved koncerten samlet ind til kirkernes julehjælp. Efter julekoncerten var der gløgg og æbleskiver for alle i Kirkehuset.

 


Minikonfirmandafslutning

Søndag den 26. november blev der afholdt minikonfirmandafslutning i Humlum Kirke. Flere børn fra 4. klasse på Humlum Skole medvirkede sammen med deres forældre, bedsteforældre m.fl. Karen Margrethe Houe og Jan Bjerglund stod for dette holds undervisning. 

Gudstjenesten startede på festligvis ved procession af minikonfirmanderne, imens de sang minikonfirmandsangen.

Undervejs i gudstjenesten fortalte Jan om forløbet med emner udfra kroppen fx "En klump i halsen", et emne om langfredag, opstandelsen, dødsfald og kirkegården. Nogle blæste med fjer og der blev fortalt om et hjerte med gode tanker om fx sin far, kærester, gode venner, varm kakao mm.

Der blev vist billeder fra dramastykker af minikonfirmanderne over lignelserne "Den barmhjertige samaritaner" og "Arbejderne i vingården".

Minikonfirmanderne sluttede af med en velsignelsessang. 

Efter postludiummet var der fælles kaffebord i kirkehuset.


​SSB-underviser

Med fagpakken SSB har kirkens organist Anne-Marie Helligsø bestået uddannelsen den 14. november, som kirkens SSB-underviser.

SSB står for "Sang, Spil og Bevægelse for de 0-5-årige indenfor kirken". Uddannelsen blev udbudt af Vestervig Kirkemusikskole med undervisning på selve Kirkemusikskolen i Vestervig og på Diakonhøjskolen, Århus.

Anne-Marie har fået praktiske og pædagogiske forudsætninger for at varetage kirkens undervisning af børn i førskolealderen i sang, spil og bevægelse, som kan indgå i særlige gudstjenester med børn. 

Undervisningen vægtede både de musikalske færdigheder og det praktisk pædagogiske arbejde. Der var fokus på udvikling forudsætninger for ledelse af musikalske aktiviteter for de 0-5 årige, også i forlængelse af kirkens Babysalmesang.

Som projekt til eksamen har Anne-Marie bl.a. produceret denne reklame for babysalmesangsholdet.

 

 


Dåbsjubilæum

Som noget nyt bliver alle børn, der er blevet døbt for 5 år siden, inviteret til dåbstræf i Resen - Humlum sogne.

Dette blev fejret for første gang søndag den 19. november 2017 i Humlum Kirke. Her var kirken fyldt med 140 stk, her iblandt jubilaerne med deres familie, en barnedåb, kirkekoret og menigheden. 
Dåbsbørnene fik en personlig invitation til at deltage i gudstjenesten sammen med deres familier og faddere. Dåben blev markeret, og 5 års-dåbsbørnene fik en gave. Der var lidt godt til alle efter gudstjenesten. 

Menighedsmøde

 

Søndag den 12. november var alle indbudt til gudstjeneste i Humlum Kirke kl. 9.00. 

Menighedsrådet inviterede herefter til menighedsmøde og brunch i kirkehuset. Her blev der berettet om menighedsrådets arbejde og drøftet planer for det kommende års arbejde ved formand Finn Skaarup.

Menighedrådet ønsker at komme i dialog med menigheden og blive inspireret til nye tiltag, ændre tiltag osv.

Kasserer Erik Toft redegjorde for det seneste års regnskab 2016 og budgettet for 2018.

Menighedsrådsmedlem Hanne Møller Kristensen ledte fællessangen fra den nyindkøbte højskolesangbog.


Sogneaften ​

Torsdag den 9. november blev der afholdt sogneaften udfra emnet

”At vælge livet – med humor, glæde og værdi".

Ole Kamp førte os gennem nogle tanker om livets vilkår. Hvordan vi styrer i den retning, vi allerhelst vil og om hvad vi kan gøre, når det er lige ved at mislykkes. Både de barske og svære ting, de store valg og den glæde, der til tider kan virke så fjern og tilhøre alle andre. Bid fast i livet og tag fat på mulighederne! 
Alt for ofte bliver vi lammet af vanetænkning og tradition eller af pænhed og fantasiløshed. Så sker det ind i mellem, at glæden alligevel pibler frem som en mælkebøtte, der skyder op mellem fliserne. Når vi er rigtig heldige, skaber glæden uorden i alle vanerne.

Ole Kamp øste ud af sine erfaringer fra livet som forstander, præst, debattør, udviklingskonsulent, foredragsholder – og menneske.

Ole Kamp bor i Aalborg og arbejder med trivsel, konflikthåndteringer, arbejdsmiljø og udviklingsopgaver.


Struer Brass Band Koncert 5. november 2017

Håbet liver op ved Allehelgen

Asketræets grene sætter knop

Evighedens morgensange klinger

Kristus lever, mørket lyser op

 

Med dette vers bød Anne-Marie Helligsø hjertelig velkommen på denne Allen Helgens søndag til koncert i Resen Kirke. Struer Brass Band klædte på smukkeste vis kirkerummet med originale brass bandkompositioner, march m.m under ledelse af dirigent Birgit Lyby Damgaard.

Hans Henrik Larsen spillede to koral af Buxtehude og Christian Præstholm på kirkens orgel.

         


BUSK - gudstjeneste søndag den 29. oktober 2017

"Fest hos Gud med os" var dagens tema til BUSK-gudstjenesten i Humlum Kirke. Der var og der blev pyntet flot op til foldboldfest, prinsessefest, bryllupsfest og 500-års dagen for reformationen. Kirken var fyldt med spejdere, kirkens kirkekor og menighed og alle fyldte kirken med god sang.

​    

Spaghettigudstjeneste


Sogneaften 5. oktober 2017

”De Eventyrlystne”, 4 lærere, optrådte i Kirkehuset i Humlum. Gruppen har slået sig sammen, fordi de deler interessen for gode fortællinger, musik og sang.

Til sogneaftenen fortalte de om Värmland, om Selma Lagerlöfs opvækst og familie - om den syge og stærke piges barndom og ungdom.

Vi hørte om Gösta Berlings Saga, en herregårdshistorie og fik fortællingen Rødhalsen fra Kristuslegender. Sangene Paradis-fugl og Kavalererne m. flere sange fik alle mulighed for at synge med på.

”De Eventyrlystne består af Merete & Anton Lyhne fra Thyholm, samt parret Birthe & Eskild Højgaard.

    
   

Høstgudstjenester og brunch

Som noget nyt var der høstgudstjenesterne kl. 9.00 i begge kirker søndag den 17. september, fordi vi holdt høstbrunch efter gudstjenesterne. Der var stadig mulighed for at give en god høstgave ved offergangen i begge kirker.

Alle var opfordret til at medbringe frugt, grønt, korn, syltetøj, saft og lignende, som blev båret ind i kirkerne ved gudstjenestens begyndelse. Det var med til at understrege høstens betydning og taknemmeligheden for alt det, vi høster og får givet.

Efter gudstjenesten var der festligt pyntet og dækket op til brunch i Kirkehuset. Her var der også mulighed for at købe de ting, der har været båret ind i kirkerne.
KFUM spejderne sørgede for en bålaktivitet for børnene, hvor der blev lavet popcorn. Kirkekoret medvirkede i Humlum Kirke og i kirkehuset.  

Ca. 140 deltog denne skønne dag. Fantastisk!

Billederne er fra Humlum Kirke


Salmesangsaften

Resen og Humlum Kirker har anskaffet det nye salmebogstillæg ”100 Salmer,” og vi er allerede begyndt at bruge det ved gudstjenesterne.

Tidl. organist i Lemvig Erling Lindgren kom onsdag den 13. september og gav os en nærmere introduktion til de nye salmer i ”100 Salmer”.
Erling siger selv om salme-sangsaftenen:
”Da den nye salmebog kom for snart 15 år siden, fik det ikke landets salmedigtere og komponister til at indstille aktiviteterne – nærmest tværtimod! Der er en virkelyst og skabertrang, som vi næppe har set mage til før, og markedet oversvømmes af nye salmer med tilhørende melodier i massevis!

For at få lidt styr på det, har man samlet en række af de mest populære nye salmer i samlingen ”100 salmer.”

Vi så nærmere på denne bog, snakkede om, hvad der karakteriserer de moderne salmer – og naturligvis sang vi nogle af dem!

Vi så også på nogle af de salmer, Erling selv har sat melodi til, og han fortalte om de udfordringer, der ligger i at arbejde med nye salmer.”


Studietur for menighedsrådet, præster, ansatte og påhæng 

Lørdag den 9. september var menighedsrådet, præsterne og de ansatte med påhæng på studietur. Turen startede kl. 8.30 med afgang fra Kirkehuset. Kursen gik mod Koldby, hvor rundstykker og kaffen blev nydt ude i naturen. Vejret var i top næsten dagen, fantastisk.

Herefter kørte bussen videre til Østerild Vindmøllepark, testcenter, hvor der blev fortalt om alle de store møller mm. Næste stop blev ved Klitmøller sognegård, hvor frokosten blev nydt og her var der også tid til at se Klitmøller kirke.

Senere ankom alle til Vestervig Kirkemusikskole, hvor rektor Tine Fenger Thomsen fortalte om skolen for uddannelse af kirkesangere og organister. En af de nyere høstsalmer fra "100 salmer" blev sunget. Der var rundvisning på skolen.

Vestervig kirke og Skt. Thøgers kirkegård blev besøgt med rundvisning af Jørgen Kjærgaard. Anne-Marie Helligsø, organist Humlum/Resen spillede på kirkens orgel. Kaffen m. tilbehør blev nydt på Thinghuskroen, Vestervig. 

Turen fortsatte til den nyrenoverede kirke på Venø, hvor præsten fortalte om dette arbejde. Aftenen sluttede af på Venø kro, hvor den smukkeste solnedgang kunne nydes.

En rigtig god dag med godt humør, sang i bussen, solskin.


 

Spaghettigudstjeneste


Friluftsgudstjeneste

Søndag den 13. august kl. 10.30 skinnede solen og mange var samlet til gudstjeneste i det fri ved Rosengården, Humlum. Rosengårdens gårdhave dannede igen ramme om Resen-Humlum-Bremdal sognes årlige friluftsgudstjeneste.

I år medvirkede fløjtenist Louise Bjerre-Pedersen, Bassist Christian Helligsø og organist Anne-Marie Helligsø. Jan Bjerglund prædikede.

Rosengården stod for kirkekaffen. 

 


Musikgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet.

Søndag 9. juli kl. 19.30 i Humlum Kirke deltog solist sopran Märta Nilsson og pianist Anders Bech Hald, Gimsing Kirke, ved sommerens musikgudstjeneste. 

Reformationstemaet hørtes især ved, at Märta Nilsson sang nogle af Iben Krogsdals gendigtninger af Martin Luthers salmer. Fra den efterreformatoriske tid sang hun sange af Johann Sebastian Bach - på dansk.

Desuden blev der sunget åndelige sange af den svenske komponist Gustaf Nordqvist, der virkede som kirkemusiker i første halvdel af 1900-tallet. Der var refleksioner over sangene og salmerne. Der var også fællessalmer.

Märta Nilsson er uddannet hos Åsa Bäverstam og Kirsten Buhl Møller på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København. 

Der var lagt op til en smuk og alsidig sommeraften i musik, sang og ord. Sognepræst Jan Bjerglund var liturg og organist Anne-Marie Helligsø ledsagede fællessalmerne på orglet.

 


      

Sommervandring på Humlum Kirkegård

 

Torsdag 29. juni kl. 19.00 var godt 30 samlet på Humlum Kirkegård og kirke. Kirkegården er fyldt med spændende historier. Der kan fortælles om slægter og familier. Der er mange forskellige interessante gravsten. Der kan fortælles om forskellige traditioner for begravelser gennem tiderne. Der er mange forskellige planter og smukke blomster.

Graver Frede Søgaard ledte vandringen rundt på kirkegården og fortalte om det smukke sted, der er hans daglige arbejdsplads  - både om historien og arbejdet på kirkegården i dag. Der blev stillet spørgsmål om planter, gravsten, slægter osv.

Herefter fortsatte vandringen ind i kirken, hvor nogle af de smukke sommer- og aftensalmer bliver sunget, inden aftenen sluttede med en kop kaffe i våbenhuset. 


Koncert

Bjerkreim ungdomskor gav koncert i Humlum kirke onsdag den 28. juni kl. 19. 

Koret består af ca.15 sangere + band (klaver, bas, guitar og trommer).

Koret var på turné i Danmark og de ønsker at bringe det kristne budskab ud igennem sang, musik, drama og dans. 

    


Sogneudflugt 2017

Degnehaven i Borbjerg - Kunstudstilling i Bryrup -

Sejltur på Silkeborgsøerne - Gødvad Kirke - Svostrup Kro

Søndag 25. juni efter gudstjenesten kl. 9.00 i Resen Kirke

Umiddelbart efter gudstjenesten kørte bussen til ”Degnehaven” i Borbjerg, hvor der var formiddagskaffe.

Efter et kortere ophold  fortsatte turen til en spændende kunstudstilling i Bryrup. Her var der mange billeder og skulpturer af ”nyere” kunstnere fra både indland og udland. Det var et smukt sted at besøge – og det var en meget flot måde, man havde valgt at præsentere kunstværkerne på. Belysningen på kunstudstillingen var helt enestående.

Herefter satte vi kursen mod Ludvigslyst, som ligger ved byen Laven på nordsiden af Julsø. Herfra kunne vi nyde den flotte sejltur ind til Silkeborg. Der var mulighed for at spise den medbragte frokost om bord.

Fra færgelejet i Silkeborg gik turen derefter videre til den forholdsvis nye kirke i forstaden Gødvad, hvor vi gjorde et kort ophold. Derefter fortsatte turen til Svostrup Kro, hvor der var eftermiddagskaffe (med lagkage!) på den interessante, gamle kro, som ligger lige ud til Gudenåen.

Efter en lang og spændende dag gik turen tilbage til Humlum Kirke.

 

 

 

 
 

​​Heidi Sun Nielsen

Søndag 18. juni kl. 14.00 blev Heidi Sun Nielsen indsat af provst Carsten Hoffmann ved en gudstjeneste i Humlum Kirke.

Heidi Sun er ansat som barselsvikar for sognepræst Bettina Franch.

Heidi blev ordineret ved en festlig gudstjeneste i Viborg Domkirke den 28. maj, og hun er nu parat til at begynde i sin første stilling som præst.

Hun bor i Vejrum er gift og har 3 børn. Heidi har familierelationer til både Resen og Humlum og kender således allerede noget til sognene på forhånd.

Heidi Sun Nielsen er ansat i en stilling med 50% i Resen-Humlum, 40% ved Struer Kirke. Herudover skal hun også have nogle gudstjenester på Thyholm.

Der var efterfølgende mulighed for at sige velkommen til Heidi ved receptionen i Kirkehuset.

 

Holstebro Gospelkor

Tirsdag den 6. juni var der koncert i Resen kirke med Holstebro Gospelkor. Et stort 4-stemmigt kor på ca. 70 medlemmer, denne aften dog kun ca. 40 medlemmer. Koret var under ledelse af Lene Vammen Bisgård. Pianisten var Henning Busted.

 

Gospel er god musik, højt humør og store smil. Det løsner op i folk og ryster alle sammen i et fællesskab. 

 

På korets hjemmeside står der: Holstebro Gospelkor – livsglæde for fuld skrue… og det blev en rigtig skøn musikaften for fuld skrue!


Provstigudstjeneste på Struer Havn

2. pinsedag blev der afholdt provstigudstjeneste i det fri. En højtidelig gudstjeneste.

 


Babysalmesangs gudstjeneste

Tirsdag den 30. maj blev der afholdt babysalmesangsafslutnings gudstjeneste i Humlum Kirke. Jan Bjerglund medvirkede som liturg. Arrangementet sluttede med spisning i kirkehuset.

  

 

 


Ordination

Så er vores nye præst Heidi Sun Nielsen blevet ordineret (barselsvikar for Bettina Franch). Det var en festlig gudstjeneste i Viborg Domkirke. Du kan møde Heidi, når hun bliver indsat i stillingen ved en gudstjeneste i Humlum Kirke søndag 18. juni kl. 14.00.


Temadag

Onsdag den 19. maj 2017 blev der afholdt Workshop for menighedsrådet og de ansatte i Resen-Humlum sogne om frivillighed - ideerne pegede bl.a. i retning af at involvere frivillige i gudstjenesterne og invitere frivillige til at være med til at lave noget i kirkehuset sammen med unge familier i sognet.

Nu skal Menighedrådet arbejde videre med emnerne.

     

 


Konfirmation

Søndag den 7. maj og 14. maj var der konfirmationer i Resen - Humlum Kirke. Festlige gudstjeneste! 

Stort Tillykke til alle konfirmanderne.

 

Sogneaften

Torsdag den 16. marts var menigheden samlet til sogneaften i kirkehuset. Sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum Kirke, talte ud fra emnet ”Midt i livet - Bonhoeffer - modstandsmand og teolog.

Dietrich Bonhoeffer var en af det 20. århundredes største kristne tænkere. Men det var ikke, fordi han havde et langt liv til at tænke sig om i. Han blev født i 1906 og henrettet i 1945 - en måned før Nazi -Tysklands kapitulation.

Det er nok som modstandsmand og kritiker af det nazistiske styre, Bonhoeffer er mest husket i dag. Men han er også værd at huske, fordi han har tænkt mange spændende tanker om den kristne tro.

Leo Toftgaard trækkede nogle af disse tanker frem. Til eksempel denne: ”Kirken er kun kirke, når den er til for andre”. Eller sætningen fra hans hovedværk Etik: ”Kun ved at deltage i virkeligheden får vi del i det gode”.

Man kan sige, at Bonhoeffers måde at tænke kristendommen automatisk fører væk fra skrivebordet og ud i livet med dets praktiske konsekvenser. Det gjaldt i hvert fald for ham selv, og derfor vil foredraget også belyse hans liv. Der er der heller ingen vej udenom.

En dansk forsker i Bonhoeffers teologi har sagt det sådan: ”At forstå Bonhoeffers teologi uden om hans livsforløb er umuligt. Men det omvendte er altså også tilfældet”.

 


Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 15. marts kl. 17 var mange børn, unge og voksne samlet til forårets sidste spaghetiigudstjeneste.

Dagens tema var fodvaskningen - Ja, dronningen kom forbi. Hun blev vartet op af kirkens tjener (Sofie), men pludselig mente dronningen, at tjeneren skulle have dronningens plads. Ja, selv tjenerens fødder blev vasket af dronningen.

Alle i kirken fik bl.a sunget kanon: "Fader, du har skabt mig.

I kirkehuset fik alle pasta og kødsovs.

 

 


Vestervig Kammerorkester

 

Torsdag aften den 2. marts var der koncert med Vestervig kammerorkester i Resen Kirke.

Vestervig Kammerorkester havde mest barokmusik på repertoiret og ved koncerten var der 2 generationer af barokmestre på programmet: en instrumental kirkesonate og den særdeles festlige solokantate O Fröhliche stunden af Didrik Buxtehude,1639-1707, en af de allermest kendte – og anerkendte – danske komponister, en inspirator for både Bach og Händel, af hvem der blev spillet henholdsvis en koncert for bratch og en arie for sopran og orgel med obligat violin.
Sopran: Margrethe Smedegård
Violin: Klaus Kjær
Violin: Julie Nørgaard Holst
Bratch: Kirsten Kjær
Cello: Sigrid Kjær
Bas: Jørgen Lorentzen
Cembalo: Vibeke Aarkrogh

 


Fastelavngudstjeneste

Søndag den 26. februar kl. 14.00 var næsten 250 børn og voksne til fastelavnsfest i Bremdal Aktivitetscenter.

Det hele startede med en gudstjeneste med emnet "En for alle - alle for en". Både Bettina og Jan deltog. Kirkekoret sang med musik af fire unge mennesker fra Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.

Efter gudstjenesten blev der slået katten af tønden og der kunne købes fastelavnsboller.

En rigtig hyggelig eftermiddag.

 


Sogneaften

 

Anders Laugesen har som radiovært på Mennesker og tro på P1 haft mange forskellige besøg i skurvognen. Torsdag den 23. februar gik besøget til Humlum Kirkehus.

 

Foredraget ”Islams ansigter” handlede om islams mangfoldighed og om den vanskelige, men nødvendige samtale med verdens muslimer. For som Anders selv skriver, er det ”igennem den andens tro, at vi kan forstå lidt af andre menneskers syn på sig selv og på verdenen. Derfor giver et indblik i andre trosforestillinger os nye perspektiver på verden og os selv.”

 

Anders Laugesen er cand. phil. i religion fra Aarhus Universitet og har rejst det meste af verden rundt for at studere verdensreligionerne i deres levende sammenhænge.

 

Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 9. februar blev der afholdt spaghettigudstjeneste i Humlum Kirke. Dagens emne: Den barmhjertige samaritaner. Skattekisten gemte på førstehjælpsmaterialer, såsom plaster og forbinding til præsten og Hugo. Ja, for Hugo kom igen på besøg i kirken.

Organisternes Koncertaften

Søndag den 29. januar blev der afholdt koncert i Humlum Kirke kl. 19.30.

 

Kirkens organist gav koncert med 2 af sine kollegaer, Elisabeth Juul, (Rødding / Lem / Lihme / Vejby Kirker) og Jørgen Lorentzen (Durup / Tøndering / Nautrup Kirker). De 3 kender hinanden fra Vestervig Kirkemusikskole og de går stadig til orgel hos Orgellærer Vibeke Aarkrogh.

 

Sammen åbnede de en pose med ny og gammel orgelmusik, der viste kirkens dejlige instrument fra sin bedste side. Der var også sang og anden instrumentalmusik i programmet, såsom fagot, kontrabas og klaver.

 

Menigheden fik også rørt stemmerne!


Konfirmandlejr

I weekenden den 20. - 22. januar var de fleste af årets konfirmander samlet på konfirmandlejr på Rydhave Slots Efterskole. 

Alle samledes i kirkehuset fredag kl. 17.30 til pizza og blev derefter kørt med bus til efterskolen.

Fredag aften blev konfirmanderne sendt tilbage i historien. Løbet foregik ude i det fri og de skulle bl.a. synge med på munkenes sang.

Lørdag formiddag blev der lavet altertavler over de gl. testamentlige tekster og over middag skulle konfirmanderne skabe videoer over lignelser fra det nye testamente.

Konfirmanderne fik også rørt sine stemmer i koret, som bl.a. skulle medvirke til gudstjenesten om søndagen.

Lørdag aften fik alle motion i skolens hal med en masse konkurrencer. Til sidst skulle de også opklare "Mordet på Slottet". Et natløb, som skolens elever og lærere stod for.

Søndag samledes alle til gudstjenesten i Resen kirke. Her bestod prædiken af fremlæggelser om konfirmandernes altertavler og videoer. Dette stod konfirmanderne for.

Alle tog hjem - godt trætte!

Skabelsen

Adam og Eva

Kain og Abel

Moses

Jakob og Esau

Job

 

Sogneaften

Torsdag den 12. januar blev der afholdt sogneaften i kirkehuset over emnet "Luther - hvordan lød det". Hvordan lød musikken på Luthers tid og ikke mindst, hvad kom den lutherske reformation til at betyde for musikken og ikke mindst for menighedssangen ved gudstjenesterne? Hvilken betydning fik Luther for musikkens udvikling i det hele taget? Det var nogle af de spørgsmål, som Pia Dahl kom ind på.
Pia Dahl er uddannet som cand. pæd. i musik. Hun har undervist, og hun er organist, korleder og foredragsholder.


Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 11. januar fandt mange små med større søskende inkl. forældre vejen til Humlum Kirke.

Kirken var godt fyldt til årets første spaghettigudstjeneste.

Vi fejrede kyndelmisse.

Der var dæmpet belysning i kirken. Kirkeklokkerne ringede ind til gudstjeneste med bedeslag og kirkekoret

gik i procession med lys og sang så smukt: "Tænd Lys".

Hugo var bange for mørket, så Jan måtte trøste ham og til sidst var han glad igen!

Jan fortalte alle, at lyset kom ved skabelsen og Jesus, er verdens lys.

Forældrene hjalp børnene med at tænde flere lys i kirken og kirkekoret sang endne en sang.

Efterfølgende gik alle med i kirkehuset til pasta og kødsovs.

 

 


Hellig Tre Kongers arrangement

Søndag den 8. januar blev der afholdt gudstjeneste i Humlum Kirke kl. 10.30. med efterfølgende frokost i kirkehuset.

I kirken var Jan Bjerglund liturg og kirkekoret medvirkede og sang bl.a under altergangen og postludiummet.

Efter frokosten i kirkehuset fortalte Christian og Valdemar om at være voluntører på Igabiro Landbrugsskole i Tanzania.

I efteråret 2016 arbejdede Christian og Valdemar som voluntører ud fra Igabiro Landbrugsskole i den lutherske kirke i Tanzania. De har været udsendt som provstivoluntører fra Struer, Lemvig og Holstebro provstier i samarbejde med Danmission.

De fortalte om deres oplevelser og om arbejde på landbrugsskolen. De fortalte også om at møde en anden kirke og kultur.


Christian og Valdemar skal også på besøg hos konfirmander mv.


Det er en tradition ved Resen-Humlum Kirker en gang årligt i forbindelse med Helligtrekonger at holde en dag med fokus på Ydre Mission.

Det var KFUM og KFUK samt Indre Mission, der
stod for det praktiske arrangement.

Der blev samlet ind til Danmission.