Tilmelding til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019 - 2020

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre i Resen, Humlum og Bremdal

Det er nu tid for tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation i 2020.

Konfirmandindskrivningen sker elektronisk via links længere nede på siden.  

 

Konfirmanderne følger som udgangspunkt konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret i det sogn, hvor de bor, selvom børnene nu går i skole i Struer eller på Thyholm. Dvs. børn fra Resen, Humlum og Bremdal går til konfirmationsforberedelse her og bliver konfirmeret i Resen Kirke eller Humlum Kirke. Det er måske i Resen eller Humlum Kirke, den kommende konfirmand er blevet døbt. Det er sikkert her, man har gået til minikonfirmandundervisning, været til juleafslutninger osv. – det er den kirke, hvor man hører til.

Konfirmanderne bliver konfirmeret klassevis ud fra skole og klasse på 6. klassetrin.

Konfirmandundervisningen begynder torsdag 5. september kl. 13.30 – 15.00 og fortsætter om torsdagen indtil konfirmationen i maj.

Skoleundervisningen slutter ca. kl. 13 om torsdagen. Herefter er der transport med bus fra skolerne til Kirkehuset i Humlum, hvor konfirmandundervisningen foregår.

Der er en skolebus fra Parkskolen. Kirken betaler bus fra Thyholm Skole, Limfjordsskolen og Resen Friskole.

 

Konfirmandopstartsgudstjeneste

I inviteres til konfirmandopstart ved gudstjenesten den 1. september kl. 10.30 i Resen Kirke.

Det er for konfirmander og deres forældre.

Efter gudstjenesten giver vi en kort orientering om konfirmationsforberedelsen.

Der vil også senere blive invitereret til et konfirmandforældremøde.

 

Konfirmationsdatoer

De konfirmationsdatoer, der tidligere er blevet udmeldt for 2020, er fortsat gældende:

Konfirmander der har gået i 6. klasse på Bremdal Skole: Søndag 3. maj

Konfirmander der har gået i 6. klasse på Humlum Skole eller går i 7. klasse på Resen Friskole: Søndag 10. maj.

 

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk. Og vi må desværre i år bede om, at konfirmanden bliver tilmeldt ad 2 omgange:

1. tilmelding - Link: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Denne tilmelding sikrer det lovgivningsmæssige, da begge forældre (hvis der er fælles forældremyndighed) kan underskrive ved hjælp af NemID og digital signatur.

Når I åbner linket, er der mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse.

I skal vælge, om barnet skal gå til konfirmationsforberedelse i bopælssognet eller et andet sted. Vi opfordrer til, at man konfirmeres i det sogn, hvor man bor, men hvis man har et særligt ønske og behov kan det også ske i et andet sogn.

Tilmeldingen skal signeres af begge forældremyndighedshavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID.

En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.

Det er vigtigt, at tilmeldingen signeres af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed. Tilmeldingen er først gyldig, når man har modtaget en bekræftelse fra sognet.

 

2. tilmelding - link: https://forms.churchdesk.com/f/BJxL6Ft2V

Vi har brug for lidt flere oplysninger end det ”officielle” tilmeldingssystem giver mulighed for på nuværende tidspunkt, derfor vil vi også bede om en tilmelding via dette 2. link. Her vil vi bl.a. bede jer oplyse telefonnumre og mailadresser mv. så vi har mulighed for at kommunikere med både konfirmand og forældre.

Hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding.

Hvis I har spørgsmål, eller der er særlige forhold, er I meget velkomne til at kontakte:

Sognepræst Jan Bjerglund

97 86 11 22, 23 60 42 12,

jabj@km.dk