Her kan ses billeder mm. om

"Set og Sket i sognene 2019!

Tidl. år kan vælges i spalten til venstre.

 

 

Bededagsaften

Bededag er en dag for bøn og eftertanke. Aftenen op til Bededag blev der afholdt en gudstjeneste i Humlum Kirke med fokus på sang, bøn og eftertanke. Ad hoc voksenkoret medvirkede. De sang tre sange og sang også med på salmerne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vejen op til kirken var belyst med olielamper. Efter gudstjenesten blev der serveret varme hveder i Kirkehuset.


Morgensang

Tirsdag den 7. maj blev der afholdt morgensang i Humlum Kirke kl. 9.30. Dagens emne var "Nu titte til hinanden"

Efterfølgende var der rundstykker i Kirkehuset.


Morgensang

Tirsdag den 2. april blev der afholdt morgensang i Humlum Kirke kl. 9.30. Dagens emne var "Opstandelsen er lige her"

Efterfølgende var der rundstykker i Kirkehuset.


Spaghettigudstjeneste

Tirsdag den 26. marts havde flere børn, unge og voksne fundet til Humlum kirke. Vi hørte om drengene madpakken. Alle fik tegnet fisk, som blev sat på den store fisk.

     


Sogneaften

Kirkehusets sale var fyldt godt op onsdag den 13. marts til dette forårs sidste sogneaften.

Journalisten Charlotte Rørth var inviteret, som foredragsholder. Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i et sakristi i byen Úbeda i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag, som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.

I foredraget hørte vi om, hvordan en ganske almindelig sekulariseret dansk kvinde møder det ganske særlige og uforståelige. Som journalist søger hun forklaring på det, hun har oplevet. Og vi kom i foredraget med på en rejse tilbage i litteraturen og historien om den historiske Jesus. Vi hørte om, at Charlotte Rørth opsøger forskere psykiatri, præster og spirituelle vejledere for at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad der skete med hende.

”Jeg mødte Jesus” er en personlig, eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark, hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget af det allermest private – noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå at blive betragtet som enten uligevægtig eller småskør.

Charlotte Rørth har siden skrevet bogen ”Vi mødte Jesus”, hvor andre fortæller om lignende oplevelser med det uforklarlige og underfulde. Det blev også inddraget i foredraget.


Morgensang i Humlum Kirke 

Tirsdag 5. marts kl. 9.30 var der Morgensang i Humlum Kirke for første gang.

"Tidligt forår" var temaet for den første Morgensang. 

Det er det tidlige forår, vi er nået til, og vi kan så mærke det, dufte det og se lyset blive stærkere. 

Vi sang "foråret i møde" med morgensalmer og forårssange. Vi mødte en ny salme af Simon Grotian "Guds nåde er en vintergæk". 

Efter ½ times morgensang med refleksion og bøn var der rundstykker og kaffe i Kirkehuset, hvor der var en god snak. 

 

Morgensang er et nyt initiativ ved Resen-Humlum Kirker for alle der har lyst til at begynde dagen med en sang. 

Morgensang ledes af organist Anne-Marie Helligsø og sognepræst Jan Bjerglund.


Fastelavn

Søndag den 3. marts var der fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne med kirkeband, sang og fortælling fra Bibelen i Bremdal Aktivitetscenter. Der var tøndeslagning, faste­lavnsboller, saft og kaffe.

Fastelavnsfesten var arrangeret i et samarbejde melllem KFUM Spejderne, Bremdal Borger- og Grundejerforening og Resen-Humlum Kirker.


Koncert / Salmeforedrag 27. februar

Janne Mark gav denne aften koncert i Humlum kirke sammen med Peter Rosendal på klaver og Michael Olsen på bas og saxofon. 

Derefter gav Janne Mark i Kirkehuset os et indblik i sin musikalske verden, inspirationskilder og arbejdet med nye salmer


Janne Mark har etableret sig som en af de mest overbevisende salmedigtere og komponister i sin generation i Danmark. Hun har bl.a. skrevet ”Igen berørt” i salmebogstillægget ”100 Salmer”. Musikalsk befinder hun sig på et spor imellem sangskrivning, salmer, jazz og nor-disk folketone. En baggrund i det danske sangskrivningsmiljø sideløbende med arbejdet som sanger og musikudvikler i Brorsons Kirke på Nørrebro i København har gjort hende i stand til at skabe en ny, meditativ salmestil.

    

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 6. februar var Humlum kirke fyldt af 90 børn og voksne. Bedeslagene blev tændt og kirkekoret gik i procession syngende "Gå i mørket med lyset" Lyset i kirken var dæmpet og der var helt stille fra menigheden.

Emnet var: Ord der lyser - om kyndelmisse og lys

Lys er vigtigt! for at kunne se og for at blive set.

Lyset kommer fra Gud; han sa´: Der blive lys! Og der blev lys!

Dåbens lys er tændt når livet slukkes

Kirkekoret sang for på fællessangene og Per Toftdal fortalte om dagens emne. Lommelygten kom frem og var i brug, da alle børnene havde fået en refleks, da de kom til kirken. Tusind Tak til Børneulykkefonden, som har være så søde at sponsorerer reflekserne til os :-)

 

     


Sogneaften

Torsdag den 24. januar blev der afholdt sogneaften i Kirkehuset ved Per Hansen. Ekstra borde blev fundet frem og Kirkehusets sal blev fyldt op af alle de fremmødte.

Gennem mere end 20 år har Per Hansen lavet TV portrætter af herlige jyder. Per fortalte om nogle af de spændende personligheder, som han har mødt gennem årene. Han kom med et foredrag, der kaldte på smil og latter, men også på eftertænksomhed. Vi stiftede bekendtskab med bl.a. Marie Bjerregaard i Vedersø. Marie var meget troende og en kvinde, der virkelig kunne sætte ord på livsglæden. Vi mødte også manden, der boede mutters alene i en høstak, men ham kunne man nu godt blive klogere af at snakke med. Vi så smukke filmklip fra Thy, hvor vi også mødte Thyboere, der både spillede mundharpe og fortalte underfundigt om, hvorledes de ser på os øvrige danskere.


Konfirmandlejr

I weekenden den 18. - 20. januar var de fleste af årets konfirmander samlet på konfirmandlejr på Rydhave Slots Efterskole. Konfirmanderne fra Thyholm deltog også. Alle samledes i kirkehuset fredag med afgang til efterskolen.
Fredag aften blev konfirmanderne sendt tilbage i historien. Løbet foregik ude i det fri og de skulle bl.a. synge med på  munkenes sang. Om lørdagen blev der lavet ikoner udfra konfirmandernes konfirmationsord, en salme blev digtet på melodien ”Shot gun” og lommefilm over Jesu lignelser blev optaget.
Lørdag aften fik alle motion i skolens hal med en masse konkurrencer. Til sidst GPS-løb ved Carsten Riis, sognepræst.
Søndag samledes alle til gudstjenester i hhv. Hvidbjerg Kirke og Resen kirke. Her bestod prædiken af fremlæggelser om konfirmandernes Ikoner og lommefilm.

På lejren deltog præsterne Morten Krogh Nielsen, Thomas Buelund, Jan Bjerglund og organisterne Rikke Feraru og Anne-Marie Helligsø, hjælpere Karen Maregthe Houe og Hanne Kristensen m. fl.


Alle tog hjem - godt trætte!

Galleri af Ikonerne, klik på:  Galleri

 


Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 16. januar var Humlum Kirke med fyldt med ca. 75 børn, forældre og bedsteforældre. 

"Alle gode gaver" var dagens tema - vi hørte om den 4. vismand, som aldrig nåede frem, fordi han havde tralvt med at give gaver. Spaghetiigudstjenesten handlede om at give gaver til hinanden også midt i dagligdagen og når der er brug for det. Børnene malede på sten, som de kan bruge som gaver.

          


Hellig Tre Kongers arr.

Signe Togsverd og Cecilie Nørgaard fortalte om at være i Cameroun søndag den 6. januar 2019 efter gudstjenesten

Cecilie og Signe har i efteråret 2018 været volontører i en kirke i Cameroun i Afrika. De har været udsendt fra Struer, Lemvig og Holstebro Provstier.
De har arbejdet blandt gadebørn og unge mennesker, og de kom og fortalte om deres oplevelser, og de erfaringer, de har gjort i mødet med en anden kirke og med mennesker fra en anden kultur.
Hvert år i forbindelse med Hellig tre konger holder vi et arrangement, hvor vi kigger ud i verden og har fokus på Ydre Mission. Det er KFUM og KFUK og Indre Mission, der stod for frokosten med specialiteter fra Cameroun, samt for det praktiske arrangement. 

Signe og Cecilie har været udsendt i tilknytning til Mission Afrika, så der var indsamling hertil.